Skip to content

Leefstijl Poli pLus


Evenementgegevens


Een goed, duidelijk, helder beeld van het kind met een ernstige verstandelijke beperking.

Een beeld waarmee kind, ouders, verzorgers en gezin verder kunnen.

Thuis verder kunnen, maar ook verder kunnen op de dagbesteding of op school. Of verder bij andere instanties die op welke wijze dan ook betrokken zijn rondom de zorg aan het kind en gezin.

Het kan soms lastig zijn om verder te gaan. Soms kan de vraag letterlijk zijn; “hoe nu verder?”

Soms kunnen de handen letterlijk in de haren zitten bij ouders en of verzorgers en de roep om gerichte hulp heel hard zijn.

De Leefstijl Poli Plus kan en wil daarbij helpen.  Middels een 360⁰ screening van het kind, samen met de ouders en of verzorgers, kan de Leefstijl Poli Plus hiervoor een aanzet, een opzet, een plan bieden.

De 360⁰ screening wordt gedaan, vanzelfsprekend, vanuit en door meerdere professionals, vanuit uiteenlopende gebieden.

Mia Nijland vertelt u meer over het idee  en visie van de Leefstijl Poli Plus en over het hoe van de Leefstijl Poli Plus.

Back To Top
Ga naar de inhoud