Skip to content

Die titel van ons tijdschrift komt uit de Franse taal en spreek je uit als Vènne. La Veine staat voor geluk, fortuin en gelukzaligheid. Anderzijds kun je Veine vertalen als de ader, de nerf of bloedader. Naast een prettig klinkende naam vonden we de betekenis illustratief. Een bloedader staat voor verbinding en is iets dat je nooit kunt doorknippen. Zo is ook de band van ouders met een gehandicapt kind. Een verbinding die er is en altijd blijft. Daar waar andere kinderen hun vleugels uitslaan en los komen van ouders, blijven gehandicapte kindjes veelal heel dichtbij. Als het niet letterlijk fysiek is dan is het wel mentaal.

Anderzijds sluit de gelukzalige uitleg van Veine feilloos aan op de visie achter dit magazine. Veine moet een platform zijn waar ouders en anderen die dagelijks omgaan met gehandicapte kinderen positieve en praktische handvatten krijgen om kinderen nog beter te begeleiden en te stimuleren tot ontwikkeling. Het is onze stellige mening dat ontwikkeling (en comfort) gelukkig maken. En elk kind verdient het om gelukkig te zijn.

Informatie als basis

Uitgangspunt van Veine is informeren. We willen onze lezers laten weten wat er speelt op het vlak van medische ontwikkelingen, hulpmiddelen, therapieën en allerlei praktische zaken waar ouders en begeleiders mee te maken hebben. Zo zullen wij onder andere aandacht besteden aan vakanties, vrije tijd, sport, wonen, vervoer, wetgeving en financiën.

Waarbij we de informatie niet zullen beoordelen of kwalificeren. We zullen ervaringsdeskundigen interviewen en hun mening laten geven, maar een oordelen laten we graag aan u als lezen over.

Veine is een ANBI Stichting

Contactgegevens

Stichting Veine (VE!NE Magazine)
Nobelstraat 25
3262 PL OUD BEIJERLAND
Telefoon 06-54654763
KvK: 63030586
Bank: NL66 INGB 0006 7996 96
Fiscaal nummer: RSIN 8550.62.836

Bestuur

Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling Stichting Veine

1. De stichting heeft ten doel:
a. het verstrekken van informatie aan ouders en verzorgers van kinderen met een lichamelijke beperking, alsmede het financieel ondersteunen van “Kids Unlimited”, gevestigd te Utrecht;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het publiceren
van een magazine, waarvan de opbrengst onder meer voor de sub a. genoemde financiële ondersteuning dient.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Veine wordt uitgegeven door een stichting die geen winstoogmerk heeft. De winst  die het magazine genereert, komt ten goede aan stichting Kids Unlimited. Deze  stichting zet zich in om therapie te financieren voor gehandicapte kinderen die  zorgverzekeraars niet vergoeden. Zo biedt deze stichting kinderen maximale kansen. Een uitgangspunt dat wij als Veine graag omarmen.

Back To Top
Ga naar de inhoud