Skip to content

Dossier – een hond die helpt

EEN HOND DIE HELPT

Ik ben onder de indruk als ik binnenstap bij de stichting Hulphond Nederland. Meteen komt de vrolijke Annemieke Bouman op mij af. Zij is verantwoordelijk voor communicatie en maakt onder andere het magazine van de stichting. Al snel begint ze enthousiast te vertellen. Opletten kost af en toe moeite want de één na de ander loopt in en uit met telkens zo’n lieve hond. “We zijn al 30 jaar actief. En in die 30 jaar hebben we al zoveel mensen kunnen helpen. Op dit moment zijn er alleen al 300 ADL honden in Nederland. ADL staat voor activiteiten in het dagelijks leven. De honden worden getraind om iemand met lichamelijke beperkingen te ondersteunen. “We kunnen
ze zo’n 70 vaardigheden aanleren, waardoor iemand met een beperking zelfstandig kan leven” vertelt Annemieke enthousiast.

Kinderen en hulphonden

Tot nu toe worden hulphonden niet zo vaak in gezinnen geplaatst. Gezinnen waar een kind met een beperking thuis woont. “Dat is jammer, want een hond zou juist kunnen helpen bij de zorgtaken die nu bij de ouders liggen.” Samen brainstormen we over de mogelijkheden van zo’n hond. Kinderen kunnen meer zelfstandig binnen het gezin functioneren. Ze willen vaak niet eens de hulp van de ouders. Bovendien hebben ze meteen een maatje. Veelkinderen zijn thuis toch vaak wat eenzaam.
Spelen met andere gehandicapte kindjes heb je niet 1,2,3 geregeld. “In zo’n situatie moet er wel een ouder zijn die de verantwoordelijkheid van de zorg op zich neemt. Bij volwassen cliënten ligt de verantwoordelijkheid bij de beperkte man of vrouw zelf”.“Binnenkort starten we ook TEAMWORK, dit is een heel geschikt programma voor gezinnen metbeperkte kinderen. Hierbij komt de pup meteen in huis bij het gezin. Onze hondentrainers komendan regelmatig langs om te helpen met trainen en de hond speciale foefjes aan te leren.”

Therapie met één van de hulphonden

Sinds 2012 worden de hulphonden ook ingezet om met inmiddels al meer dan 400 kinderen therapie te doen. Het gaat dan om kinderen met een verstandelijke beperking en/of gedragsstoornissen. Annemiek vertelt mij over ernstig autistische kinderen die zich nauwelijks bewust zijn van hun lijf enhun houding. Juist deze kinderen leren we omgaan met een hond. Om de hond een instructie te geven moet zo’n kind recht staan, de hond aankijken en rustig praten. Pas dan krijgt het kind de beloning; de hond doet wat het kind vraagt. Door het in een veilige omgeving te oefenen, kan een kind dit later toepassen in de grotemensenwereld.

Hoe werkt het?

Er wordt met zo’n 40 werknemers keihard gewerkt om geschikte hulphonden ‘af te leveren’ bij

cliënten die deze extra hulp hard kunnen gebruiken. De honden worden door stichting Hulphond zelf gefokt. Meestal zijn het kruisingen tussen een Golden Retriever en een Labrador. De ervaring leert dat zo de meest betrouwbare honden ontstaan. Vanaf het begin tot de hond zo’n anderhalf jaar oud is vindt een intensieve opleiding plaats. “Het is voor ons niet eens zo moeilijk om de honden de 70 vaardigheden aan te leren, we zijn vooral lang bezig om het gedrag van de hond optimaal te krijgen. Ook al ligt er een kilo vlees voor zijn neus, de hulphond moet gefocust blijven op de cliënt.” Als er een klik is tussen de cliënt en de hond wordt een hond geplaatst. Maar dan houdt het niet op. De gastgezinnen komen naar een trainingslocatie van Hulphond Nederland. Daar worden de zij getraind samen met hun honden door de pupinstructeurs. Ook als er aanpassingen nodig zijn omdat een cliënt bijvoorbeeld minder zelf kan.

Hulphond Nederland is toonaangevend in haar aanbodvan verschillende soorten hulphonden en de wijze waarop zij deze professioneel ter beschikking stelt.

De doelstelling van Hulphond Nederland is het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waardoor (re-)integratie in de samenleving wordt bevorderd.

Sinds 2014 is Hulphond Nederland erkend als zorginstelling.

De kosten voor het opleiden van een ADL hond bedragen € 43.000 euro, waarvan  € 17.000 door de zorgverzekeraar wordt vergoed. De overige kosten moeten vergoed worden door gelden uit fondsenwerving.

Alle bijkomende kosten zoals voer, medische controles enzovoort worden door Hulphond

Nederland betaald.

Inmiddels zijn 1500 honden opgeleid.

Meer informatie vind je op www.hulphond.nl

Back To Top
Ga naar de inhoud